Cennik usług firmy

Kurs operator wózka jezdniowego podnośnikowego z wymiana butli gazowej tzw.(widłowego) - 600 zł / osoby z egzaminem UDT
Kurs operator ładowarki teleskopowej  - 600 zł / osoby z egzaminem UDT
Dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne - 600 zł / osoby z egzaminem UDT
Podesty ruchome masztowe - 600 zł / osoby z egzaminem UDT
Podesty ruchome przejezdne - 600 zł / osoby z egzaminem UDT
Podesty ruchome stacjonarne - 600 zł / osoby z egzaminem UDT
Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia - 600 zł / osoby z egzaminem UDT
Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia - 600 zł / osoby z egzaminem UDT
Wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia - 600 zł / osoby z egzaminem UDT
Kurs operator wózka unoszącego - 100 zł / osoby
Kurs wymiany butli gazowej w wózkach napędzanych gazem - 50 zł / osoby
Szkolenie wstępne BHP - 20 zł / osoby
Szkolenie okresowe na stanowisku robotniczym - 30 zł / osoby
Szkolenie okresowe BHP dla pracodawcy - 100 zł / osoby
Szkolenie okresowe BHP dla osób na stanowisku kierowniczym - 100 zł / osoby
Szkolenie okresowe BHP dla osób na stanowisku administracyjno - biurowym - 50 zł / osoby
Pranie odzieży roboczej dostarczanej do naszej firmy - 5 zł / 1 kg